2323123

NÚT POWER MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ

Nhà sản xuất: Khác
Giá bán
0₫

 Hoàng Chung Computer cung cấp :

* Dây chuyển đổi sata ổ cứng máy đồng bộ +Máy trạm + Máy workstation + Máy server

* Dây power + Nút nguồn + Dây Sata

* Nút nguồn,Dây power máy tính đồng bộ DELL.

* Nút nguồn,Dây power máy tính đồng bộ HP.

* Nút nguồn,Dây power máy tính đồng bộ ACER.

* Nút nguồn,Dây power máy tính đồng bộ LENOVO.

* Nút nguồn,Dây power máy tính đồng bộ FUJITSU.

* Nút nguồn,Dây power máy trạm precision,Máy workstation DELL.

* Nút nguồn,Dây power máy trạm precision,Máy workstation HP.

* Nút nguồn,Dây power,Dây nối VGA,Dây nối SATA ổ cứng máy trạm precision,Máy workstation DELL.

* Nút nguồn,Dây power,Dây nối VGA,Dây nối SATA ổ cứng máy trạm precision,Máy workstation hp.

* Nút nguồn,Dây power,Dây nối VGA,Dây nối SATA ổ cứng máy DELL.

* Nút nguồn,Dây power,Dây nối VGA,Dây nối SATA ổ cứng máy HP.

* Nút nguồn,Dây power,Dây nối VGA,Dây nối SATA ổ cứng máy LENOVO.

* Nút nguồn,Dây power,Dây nối VGA,Dây nối SATA ổ cứng máy ACER.

Sản phẩm cùng loại
Gọi Ngay: 0983576832