2323123

Card máy tính công nghiệp

Nhà sản xuất: CARD PCI
Giá bán
0₫

Card máy tính công nghiệp CNC

Card PCI điều khiển máy sản xuất công nghiệp CNC 

CARD PCI MÁY CNC

PCI-R1604-V1.1.0

PCI M09-4184-CHG ( C104H/PCI )

PCIe 1672P ( Lan 4 port )

PCIe - 1816 A2 01-2

PCI-8164

PCI - CIF50-DNM

PCI-8164

LPCIe-7230 51-18801-0A10

PCI-7230

PCI-1750 REV.B1 0201

PCIe-GIE72

CGX-8602E (A) REV D

C0GNEX CFG-8704E-000 4 port

ZMP-SYNQNET-PCI

CONTROL PCI P/N PCI 5302290 2 port

CONTROL PCI P/N PCI 5302290 1 port

CONTEC PIO-32/32L(PCI)H No.7212C

CONTEC PIO-16/16L (PCI)H No.7216B

AJINEXTEK AXT PCI-N404 V2.5

AJINEXTEK AXT PCI-N804 V2.5

AJINEXTEK AXT PCI-N8(4)04 V3.1 (N804-SUB)

SOL6MCLBE* REW.A

SOL6M3AE*

SOL2MEVCLF*

SOL2MEVCLB*

METEOR2-MC/4*

ADLINK PCI-7432 ( PCI-7432HIR)

SIO-DB32P-V1.3.0

SIO - DI32P V1.0

SIO - DI32 V1.1

SMC-2V02 V3.0

SMC-2V04-V1.1.0

SMC-2V04-V1.0

AJINEXTEK AXT BPFR V3.1

AJINEXTEK AXT BPFR V3.0.1

AJINEXTEK AXT BPHR V3.1 2012 ( PCI x16)

AJINEXTEK AXT BEHD V1.0 2015 ( PCI x1 )

AJINEXTEK AXT BEHR V1.1 2015 ( PCI x1 )

AJINEXTEK AXT BPHD V2.5 2010 ( PCI x16)

AJINEXTEK AXT PCI-R1604 ( PCI-0804-V1.1.0)

AJINEXTEK AXT PCI-R1604 ( PCI-3204-V1.1.0)

JAPMC-MC21 REV B

MMC-BDP042PNA REV AC

AJINEXTEX AXT SMC-2V02 V3.0

TMC-AC400P / OP-AE16DIO-HC

TMC-AC416P

TMC-AC800P

TMC-AC816P

TMC-AC832P Rew 1.0

HVS PCIe-DP01

EURESYS 2009

TMC-AE16DIO

TMC-AE32DIO

TMC-AE48DIO

TMC-AE64DIO

PCI Lenovo SONIX 1PCB-Ser5456lvx100

COM CP-134U

DSDIO REV 3.3 RoHS

CIF50-DNM

COM E229342 / SN224370

COMIZOA COMI-LX508 V6.10

COMIZOA COMI-SD414 V6.10

COMIZOA COMI-SD424F V2.0

COMIZOA COMI-LX504 V6.00

FWBX2-PCIE1XE220

FAST FI001A P-900234 REV 1

FAST FI001-1 P-900163

FAST FVC06-1 P-900212 REV 7

Q80BD-J61BT11N

Q80BD-J71GP21-SX

Q80BD-J71GP21S-SX

PI417V358X2B

PI4VT6315X2A

EVDC1EX4V2.0

EVDC1EXV14R4

CARD LAN

10N8620

03N5014

IBM 03N5298 2 Port

IBM 03N7069

CARD RAID MÁY CHỦ

HPE ULTRA 320 ( AS# 439776-001 )

IBM SCSI 97P6513

IBM SCSI 39J5022

RS2BL080

IBM M5015

SAS 9212-4i4e

SAS 9217

SAS 9212

H310

CARD PCI COM

RS232 ( PCE384P-4S )

CARD PCI MÁY CNC

PCI-R1604-V1.1.0

PCI M09-4184-CHG ( C104H/PCI )

PCIe 1672P ( Lan 4 port )

PCIe - 1816 A2 01-2

PCI-8164

PCI - CIF50-DNM

PCI-8164

LPCIe-7230 51-18801-0A10

PCI-7230

PCI-1750 REV.B1 0201

PCIe-GIE72

CGX-8602E (A) REV D

C0GNEX CFG-8704E-000 4 port

ZMP-SYNQNET-PCI

CONTROL PCI P/N PCI 5302290 2 port

CONTROL PCI P/N PCI 5302290 1 port

CONTEC PIO-32/32L(PCI)H No.7212C

CONTEC PIO-16/16L (PCI)H No.7216B

AJINEXTEK AXT PCI-N404 V2.5

AJINEXTEK AXT PCI-N804 V2.5

AJINEXTEK AXT PCI-N8(4)04 V3.1 (N804-SUB)

SOL6MCLBE* REW.A

SOL6M3AE*

SOL2MEVCLF*

SOL2MEVCLB*

METEOR2-MC/4*

ADLINK PCI-7432 ( PCI-7432HIR)

SIO-DB32P-V1.3.0

SIO - DI32P V1.0

SIO - DI32 V1.1

SMC-2V02 V3.0

SMC-2V04-V1.1.0

SMC-2V04-V1.0

AJINEXTEK AXT BPFR V3.1

 

AJINEXTEK AXT BPFR V3.0.1

AJINEXTEK AXT BPHR V3.1 2012 ( PCI x16)

AJINEXTEK AXT BEHD V1.0 2015 ( PCI x1 )

AJINEXTEK AXT BEHR V1.1 2015 ( PCI x1 )

AJINEXTEK AXT BPHD V2.5 2010 ( PCI x16)

AJINEXTEK AXT PCI-R1604 ( PCI-0804-V1.1.0)

AJINEXTEK AXT PCI-R1604 ( PCI-3204-V1.1.0)

JAPMC-MC21 REV B

MMC-BDP042PNA REV AC

AJINEXTEX AXT SMC-2V02 V3.0

TMC-AC400P / OP-AE16DIO-HC

TMC-AC416P

TMC-AC800P

TMC-AC816P

TMC-AC832P Rew 1.0

HVS PCIe-DP01

EURESYS 2009

TMC-AE16DIO

TMC-AE32DIO

TMC-AE48DIO

TMC-AE64DIO

PCI Lenovo SONIX 1PCB-Ser5456lvx100

COM CP-134U

DSDIO REV 3.3 RoHS

CIF50-DNM

COM E229342 / SN224370

COMIZOA COMI-LX508 V6.10

COMIZOA COMI-SD414 V6.10

COMIZOA COMI-SD424F V2.0

COMIZOA COMI-LX504 V6.00

FWBX2-PCIE1XE220

FAST FI001A P-900234 REV 1

FAST FI001-1 P-900163

FAST FVC06-1 P-900212 REV 7

Q80BD-J61BT11N

Q80BD-J71GP21-SX

Q80BD-J71GP21S-SX

PI417V358X2B

PI4VT6315X2A

EVDC1EX4V2.0

EVDC1EXV14R4

CARD LAN

10N8620

03N5014

IBM 03N5298 2 Port

IBM 03N7069

CARD RAID MÁY CHỦ

HPE ULTRA 320 ( AS# 439776-001 )

IBM SCSI 97P6513

IBM SCSI 39J5022

RS2BL080

IBM M5015

SAS 9212-4i4e

SAS 9217

SAS 9212

H310

CARD PCI COM

RS232 ( PCE384P-4S )

Sản phẩm cùng loại
Gọi Ngay: 0983576832