2323123

Fan tản nhiệt máy chủ server dell R410-R610-R710 / R420-R430-R510-R520-R530-R620-R630-R640-R720-R730-R740-R810-R820-R830-R840-R910-R920-R930-R940...

Nhà sản xuất: FAN CERVER
Giá bán
0₫

* Fan tản nhiệt máy chủ server dell R410-R610-R710 / R420-R430-R510-R520-R530-R620-R630-R640-R720-R730-R740-R810-R820-R830-R840-R910-R920-R930-R940...

* Fan tản nhiệt máy chủ server HP DL360 G4-G5 -G6-G7-G8-G9-G10

* Fan tản nhiệt máy chủ server HP DL380 G4-G5 -G6-G7-G8-G9-G10

* Fan tản nhiệt máy chủ server HP DL160 G4-G5 -G6-G7-G8-G9-G10

* Fan tản nhiệt máy chủ server HP DL120 G4-G5 -G6-G7-G8-G9-G10

* Fan tản nhiệt máy chủ server HP ML10 G7-G8-G9-G10

* Fan tản nhiệt máy chủ server HP ML110 G7-G8-G9-G10

* Fan tản nhiệt máy chủ server HP ML30 G7-G8-G9-G10

-----------------------------------------------------------------------------------

Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM,Fan tản nhiệt máy chủ server IBM 

* Fan GFB0912EHG

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3400

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3500 M1

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3500 M2

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3500 M3

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3500 M4

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3500 M5

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3650 M1

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3650 M2

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3650 M3

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3650 M4

* Quạt tản nhiệt máy chủ server IBM X3650 M5

Sản phẩm cùng loại
Gọi Ngay: 0983576832